bus auto fiets
Menu

KoopStart: wonen bereikbaarder maken voor starters

Met name voor starters op de woningmarkt is het niet eenvoudig om een woning te kopen. Daarom zetten wij bij Buiten het Erf KoopStart in. Dit betekent dat je een woning koopt voor een lagere prijs dan de marktwaarde van de woning. Op die manier bieden we bij Buiten het Erf - fase 2 in totaal 7 tussenwoningen aan met een KoopStart-prijs vanaf € 250.000,-. Stel dat je de woning eigenlijk niet zou kunnen financieren, dan is dat misschien wel haalbaar met KoopStart. Het gaat om de bouwnummers 6, 7, 8, 13, 14, 30 en 31.

Hoe werkt KoopStart bij aankoop?
Met KoopStart wordt er een percentage van de marktwaarde van de koopprijs afgetrokken. Bij Buiten het Erf is dit minimaal 10% en maximaal 15%. De marktwaarde wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. De VON-koopprijs die bij start verkoop online staat, is de getaxeerde marktwaarde minus de verstrekte koperskorting. De verlaagde koopprijs heeft als voordeel dat je nu misschien wél een hypotheek kunt afsluiten. Daarnaast profiteer je van lagere maandlasten omdat je hypotheek lager is.

En hoe werkt het bij verkoop?
Als je de woning op termijn verkoopt, dan reken je een bedrag af met ons als ontwikkelaar. Dit bedrag bestaat uit de verstrekte koperskorting én een van tevoren afgesproken percentage van de waardeontwikkeling. Bij Buiten het Erf is de waardeontwikkeling hetzelfde percentage als de koperskorting. De waardeontwikkeling kan zowel een stijging als een daling van de marktwaarde van jouw woning zijn. Als ontwikkelaar delen we dus niet alleen in de waardestijging, maar ook in een eventuele waardedaling.

home - about background (14) - 820 x 340.jpg

Voorwaarden KoopStart

KoopStart is echt bedoeld om starters te helpen. Er gelden dan ook de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een KoopStart-woning:

 • Je/jullie hebt/hebben nog niet eerder een koopwoning gehad*
 • Voor de 7 KoopStart-tussenwoningen van € 250.000,- hebben thuiswonende starters voorrang
 • Voor de KoopStart woningen geldt dat er maximaal 110% van de uitgifteprijs geleend mag worden. Dit betekent bij de woningen avn 250.000 euro dat er maximaal 275.000 euro geleend mag worden.

* Wij verwachten dat het inschrijfformulier naar waarheid wordt ingevuld. Bij de woningtoewijzing wordt de informatie op het inschrijfformulier gecontroleerd. Als blijkt dat de opgegeven informatie onjuist is, wordt de kandidaat uitgesloten van toewijzing.

Op het moment dat er geen kandidaten (meer) zijn die voldoen aan de voorwaarden, worden de woningen toegewezen volgens onze normale toewijzingsprocedure.

Voorbeelden bij verkoop met winst of verlies

Hieronder vind je 2 rekenvoorbeelden van verrekening bij waardestijging en waardedaling, waarbij de waardeontwikkeling fictief op 10% is gezet. Goed om te weten: als je na de aankoop verbeteringen hebt aangebracht aan de woning - zoals een uitbouw of dakkapel - wordt door de taxateur bepaald wat het waarde-effect hiervan is. Deze waardetoename is helemaal voor jou en blijft buiten de afrekening met ons als ontwikkelaar.

Voorbeeld 1:

Voorbeeld 2:

Erfpacht

In de Erfpacht- en KoopStartbepalingen is alles rondom KoopStart geregeld, zoals de taxatie bij doorverkoop en hoe dan de verkoopopbrengst wordt verdeeld. Verder is vastgelegd dat je de woning niet kunt verkopen zonder een verdeling van de verkoopopbrengst tussen jou en de aanbieder. In de praktijk heeft de erfpacht voor jou verder geen financiele gevolgen. Het werkt als volgt: de grond waarop jouw woning staat, wordt door de aanbieder uitgegeven in erfpacht, waarbij de canon* eeuwigdurend (in één keer) wordt afgekocht. Deze afkoopsom is een onderdeel van de koopprijs. Je betaalt dus geen jaarlijkse of maandelijkse canon.

* Dit is de vergoeding die je betaalt als eigenaar van het huis dat op erfpachtgrond is gebouwd

KoopStart samengevat

 • Je betaalt bij aankoop van een woning met KoopStart 10 tot 15% minder dan de marktwaarde;
 • Je hypotheek en maandlasten zijn lager door doordat je minder hoeft te financieren;
 • Een woning kopen met KoopStart is vrijwel hetzelfde als wanneer je volledig eigenaar bent van de woning. Dus met alle voordelen, maar ook met de mogelijke risico’s die daar bij horen;
 • Je bent volledig eigenaar van de woning, de hypotheekrente is aftrekbaar en de woning is te financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);
 • Je moet de woning zelf als hoofdbewoner bewonen voor in ieder geval een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de juridische levering;
 • Je kunt de woning later vrij op de markt verkopen;
 • Na 3 jaar is tussentijdse afrekening met de ontwikkelaar mogelijk. Hierna ben je volledig eigenaar van de woning. Dit kan bijvoorbeeld na een schenking of bij het vrijkomen van spaargeld;
 • Bij (tussentijdse) verkoop wordt de woning door een onafhankelijke taxateur getaxeerd om de actuele marktwaarde vast te stellen. De kosten van de taxateur zijn voor de verkopende partij;
 • Bij verkoop reken je een bedrag af met ons als ontwikkelaar: de verstrekte koperskorting én het afgesproken percentage van de waardeontwikkeling. Bij Buiten het Erf is de waardeontwikkeling hetzelfde percentage als de koperskorting.

Meer informatie over KoopStart is te hier te vinden:

KoopStart

Update

Nu in verkoop

Nu in verkoop

De 32 woningen van Buiten het Erf fase 2 zijn nu in verkoop.

Schrijf je nu in!